EMBLEM

Fig. 1

Gardehusarregimentet har fået genindført det militære rytteremblem.

De militære rytteremblemer har en historie, som kan spores tilbage til oktober 1904, hvor Krigsministeriet indførte et udmærkelsestegn for rytteriet ved navn ”Patruljerytter”. Dette mærke var ovalt med den danske regents krone, en ryttersabel og en rytterkarabin lagt over kryds og bar inskriptionen: ”Patrouiller rytter”. For at opnå mærket skulle soldaten testes i en række forskellige discipliner, som f.eks. brug af sabel til hest, orientering og overlevering af meddelelser over længere afstande.
Med indførelsen af de runde duelighedstegn blev der oprettet et nyt patruljeryttermærke, som var i bronze med et hestehoved og en krans af laurbær. Dette blev sidst tildelt i 80’erne.
Der har siden været et ønske om at indføre et militært ridemærke igen, hvor der lægges vægt på de opgaver, som løses til hest i dag, hvilket Hærens rytteremblem dækker. Emblemet kan sammenlignes med f.eks. faldskærmsvinger og enkeltkæmpersværd, da det er et uddannelsesemblem.

Emblemet findes i to niveauer og er udformet med en laurbærkrans, som omkranser en hestesko og to ryttersabler M/1843 påsat en menig og befalingsmands Portepee (sabelkvast). Det er fremstillet i metal med en belægning af sølv.
På emblemet for niveau 1, som er det højst rangerende, er der påsat en pisk i guld og på bagsiden graveret med medarbejdernummer samt rækkefølge for tildelingen. Emblemet måler 3,5cm fra sabelspids til sabelbund og 3,5cm fra sabelkvast til sabelkvast.

Bestemmelse for (nuværende) værnepligtige:

Til niveau 2 skal soldaten have:
- udvist tilfredsstillende tjeneste i dagligdagen, ved byridninger og vagter.
- indgået som rytter i en kongelig eskorte med et tilfredsstillende resultat.
- gennemført delkontrol 2 og efterfølgende redet til et C niveau eller over jf. Hesteskadronens inddelingsskala.

Bestemmelse for fastansatte:

Til niveau 2 skal soldaten have:
- bestået videregående ridekursus (VRIKU) ved Hesteskadronen, jf. gældende bestemmelser.
- indgået som rytter i tre eskorter med et tilfredsstillende resultat.

Til niveau 1 skal soldaten have
- indgået som rytter i 10 kongelige eskorter med et tilfredsstillende resultat.
- aflagt fornyet rideprøve. Rideprøven er den samme som ved videregående ridekursus (VRIKU) ved Hesteskadronen, jf. gældende bestemmelser.
- aflagt fornyet springprøve. Der springes i samme linjeføring som ved grundlæggende ridekursus (GRIKU) slutkontrol.

Ved tildelingen uddeles der udover emblemet også et diplom underskrevet af regimentschefen.
Tjenestegørende personel, som har opfyldt kravene fra 2006 og indtil i dag, kan ansøge om tildelingen af emblemet ved skriftlig henvendelse til næstkommanderende ved Hesteskadronen. Når der ansøges skal ansøger selv oplyse, hvilke kongelige eskorter ansøger har gennemført.

Først emblemet for niveau 1 og dernæst emblemet for niveau 2.

Fig. 2