HÆDERSTEGN

MEDLEMSEMBLEM

GAMMELT MEDLEMSTEGN

GL MEDLEMSEMBLEM

BESTYRELSESEMBLEM

TAK OG ÆRE GULD MED RØD EMALJE BÆRES PÅ VENSTRE SIDE AF BRYSTET, TIL HØJRE FOR ANDRE HÆDERSTEGN

TAK TIL HUSARFRUER DER HAR YDET EN STOR INDSATS FOR FORENINGEN

10 ÅR MEDLEM SØLV MED SORT EMALJE

25 ÅR MEDLEM SØLV MED BLÅ EMALJE

40 ÅR MEDLEM GULD MED BLÅ EMALJE

50 ÅR MEDLEM GULD MED RØD EMALJE

60 ÅR MEDLEM GULD MED RØD EMALJE

65 ÅR MEDLEM GULD MED HVID EMALJE

70 ÅR MEDLEM GULD MED HVID EMALJE OG BLÅT BÅND

GHR JUBILÆUMSMEDALJE 1762 - 1912

225 ÅRS GHR JUBILÆUM

250 års jubilæum

EMBLEMER

HÆDERSTEGN ER TILDELT MODTAGEREN PERSONLIGT OG MÅ IKKE GØRES TIL GENSTAND FOR SALG

VED MODTAGERENS BORTGANG / UDMELDELSE BØR DET LEVERES TILBAGE TIL DEN PÅGÆLDENDE GARDEHUSARFORENING


Har man flere dekorationer bæres de ved siden af hinanden i en vandret række på venstre side af brystet på højde med reversets knaphul og så tæt, at de dækker lidt ind over hinanden, og således at krydsbåndet på den inderste dekoration længst til højre (nærmest brystets midte) ligger over ordensbåndet nærmest til venstre. På uniform skal overkanten af ordensbåndene være i højde med et punkt midt imellem den øverste og næstøverste knap. Kvinder bærer dekorationerne på kjolen med placering svarende hertil. 

Dekorationerne bæres i følgende indbyrdes rækkefølge på venstre side af brystet, fra højre (nærmest brystets midte) mod venstre: