HISTORIE

 

DEN 14. MARTS 1912 SAMLEDES EN KREDS AF GAMLE GARDEHUSARER PÅ RESTAURANT LINDEN I HILLERØD MED DET FORMÅL AT OPRETTE EN FORENING FOR HJEMSENDTE GARDEHUSARER I FREDERIKSBORG AMT.

 

INTERESSEN FOR DENNE TANKE VAR STOR, OG DE CA. 60 FREMMØDTE HUSARER BLEV HURTIGT ENIGE OM AT STIFTE FORENINGEN OG DEN FIK NAVNET: GARDEHUSARFORENINGEN FOR FREDERIKSBORG AMT, OG BLEV SÅLEDES DEN FØRSTE FORENING AF SIN ART.

Samme dag blev foreningens første vedtægter fastlagt. De så ikke helt ud, som de vedtægter, der gælder i dag, men grundtanken og formålet var det samme: at styrke kammeratskabsfølelsen samt at vække og vedligeholde kærligheden til regent, fædreland og regiment.

 

Den første siddende bestyrelse var:

 

  • Gymnastiklærer B. Kjølner, Hillerød, formand
  • Gårdejer Anders Jensen, Helsinge, næstformand
  • Købmand Klinke, Hillerød, kasserer
  • Gårdejer L. H. Jensen, Skævinge
  • Gårdejer W. Willumsen, Tørslev
  • Gårdejer Alexander Jensen, Gunnerød
  • Gårdejer L. H. Larsen, Hørup
  • Vognmand A. Andersen, Ellekilde
  • Købmand Kihno Friis, Frederiksværk

 

Allerede dengang indså man betydningen af, at bestyrelsesmedlemmerne var hentet fra forskellige egne af amtet. Foreningens første formand var som nævnt gymnastiklærer B. Kjølner og denne plads beklædte han til sin død den 8. oktober 1934.

I 1919 blev de eksisterende gardehusarforeninger sammensluttet under et fælles præsidium, og det første nummer af Gardehusaren udkom. I årene deromkring blev de første emblemer og slipsenåle også fremstillet, så det er historiske traditioner, der præger foreningen den dag i dag.

 

Endvidere må nævnes den fond, som en anonym kammerat stiftede i 1915, og som bidrager til jubilæumsfester.

 

Efter B. Kjølners død i 1934 valgtes til ny formand Wilhelm Skyum, der havde siddet i bestyrelsen siden 1929, først som kasserer og derefter som næstformand. I disse mellemkrigsår under Skyums formandskab kom der en opblomstring af foreningens virke med øgede aktiviteter og fremgang i medlemstallet.

 

I 1942 måtte Gardehusarregimentet flytte fra Østerbrogades Kaserne til Næstved, hvor der blev bygget en ny kaserne. 60 år senere måtte Gardehusarregimentet igen flytte, denne gang til Antvorskov, hvor Gardehusarregimentet blev slået sammen med Sjællandske Livregiment under Gardehusarregimentet. Både i 1942 og i 2002 skete flytningen med vemod, men med årene har langt de fleste affundet sig med tanken og glæder sig fuldt ud lige så meget til at samles på den nye kaserne. Det er fortsat Gardehusarregimentet, og kammeratskabet kan en flytning ikke rokke ved.

 

Under krigen måtte foreningen neddrosle sine aktiviteter. det var nogle drøje år for foreningen at komme igennem, men det gav styrke. Efter krigens slutning kunne foreningslivet genoptages. Wilhelm Skyum var formand indtil 1956, hvor han efter eget ønske fratrådte. I stedet valgtes I. P. Nielsen som formand med en ildhu, der stadig huskes i foreningen. I 1974 overtog Hans Carsten Larsen formandsposten og vores forening blev den første, der ændrede vedtægterne, så der kunne optages kvindelige gardehusarer. Trods de ændrede vedtægter gik der over 30 år før foreningen fik sit første kvindelige medlem.

 

I 1997 valgte Hans Carsten Larsen at stoppe som formand og blev afløst af Bjarne Jensen, der blot er foreningens femte formand på 100 år.

 

Gennem alle årene har Gardehusarforeningen afholdt årlig fugleskydning, der de senere år er blevet til en familiebegivenhed med aktiviteter for alle aldre. Et andet tilløbstykke har været husarrejserne, der blandt andet er gået til Prag, Berlin, Holland og Polen.

 

Indenfor de seneste år har Gardehusarforeningen overdraget størstedelen af sin historiske samling til Hillerød Bymuseum. I den forbindelse er der blevet indrettet en husarstue på museet.

 

Foreningen har fået sit eget lokale på Sandholmgård i Blovstrød. Her holdes bestyrelsesmøderne omgivet af den resterende del af foreningens samling.

 

Foreningen bakker med Danmarks deltagelse i Den Internationale Brigade op om en ny opgave. I samarbejde med landets øvrige soldaterforeninger støtter Danske Gardehusarforeninger de hjemvendte soldater.

 

Vores forenings formål er at se fremad. Dengang som nu er foreningens fornemste opgave at styrke kammeratskabet samt at vække og vedligeholde kærligheden til dronning, fædreland og vort gamle regiment.

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTYRELSE 2016 Øverste række fra venstre: Webmaster Peter Madsen, Næstformand Søren Silving, Kaj Andersen,Jørgen Jensen, Jørgen Bech. Nederste række fra venstre: Svend-Erik Pedersen, Kasserer Eric Saugman, Formand Jan van Deurs, Jan Lindhard Petersen.
BESTYRELSE 2012