Regnskab for Gardehusarforeningen Frederiksborg 2020

Regnskab for Gardehusarforeningen Frederiksborg 01012020-31122020


Indtægter:

Refusion DGHF 7800,00
Repræsentantskabsmøde
Bowling
Kontingent retur Frank H 300,00
Beholdningsregulering portvin 51,00Indtægter i alt 8151,00

Udgifter:
Kontorhold 2400,00
Gebyrer 300,00
Porto 30,00
Gaver og blomster 1599,00
Bestyrelsesmøder
Generalforsamling 1463,90
Repræsentantskabsmøde 0,00
Udgift bowlinghal 0,00
Andel forsikring Sandholm
Forsvarets dag 0,00
Husarudflugt 0,00
HISAM 150,00
Veteranstøtte 1000,00
Beholdningsregulering Tegn mv. 472,00

Udgifter i alt 7414,90

Årets resultat 736,10

Aktiver
Beholdning årstegn MV 5422,00
Beholdning blazermærker 464,00
Beholdning Slipsenåle manchetknapper 900,00
Beholdning portvin 585,00
Beholdning minisabler 2800,00
Beholdning frimærker 0,00
Beholdning T-Shirts 2948,00
Bankbeholdning 6882,39
Kassebeholdning 865,13


Aktiver i alt 20866,52

Hillerød, den 2021
Eric Saugman
…………………………………….

Revideret den 2021

 

 

 

 

 

 

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail